615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234
615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234

$410,000

615 Monastery, Sitka, AK, 99835-1234

20
Courtesy of: Baranof Realty